Nieuws

12/01/2016

Na de goedkeuring van de federale open data-strategie in juli 2015 werd een open data-task force met Fedict en de DAV opgericht en werd een nieuwe open data-portaal ontwikkeld.

De nieuwe portaal werd deze 12de januari 2016 opgestart (http://data.gov.be). Deze portaal (publicdata.belgium.be) zal binnenkort off line gebracht worden en alle informatie erop zal worden geactualiseerd en worden overgebracht naar de nieuwe portaal.

09/09/2015

In de context van Directive 2013/37/EU wil de FOD Mobiliteit en Vervoer een visie, strategie en ervaring ontwikkelen rond het ter beschikking stellen en gebruik van “Open Data”.

Voor het realiseren van een duidelijke visie en strategie, werd een bevraging over het hergebruik van twee welbepaalde data-sets opgezet ten aanzien van Belgische bedrijven: DIV data en de enquete woon-werkverkeer data.

Zie hier de resultaten van de enquete.

30/07/2015

De Ministerraad van 24 juli 2015 heeft het licht op groen gezet voor een federale open data-strategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel.

Concreet heeft de Ministerraad het licht op groen gezet voor:

20/03/2015

De FOD Mobiliteit en Vervoer is mee ingestapt in de open data.  Bepaalde data, zoals het aantal ingeschreven voertuigen per maand, worden nu opengesteld voor het grote publiek via dit portaal en direkt via hun website.

Momenteel komen deze data enkel vanuit de DIV maar in de toekomst wil de FOD Mobiliteit en Vervoer een heel scala van domeinen aanbieden.

 

23/12/2014

Agoria heeft dit jaar een categorie bijgevoegd aan de vijf die sedert 10 jaar worden gelauwerd voor de open data-initiatieven. De jury heeft de award toegekend aan The Data Tank – Stad Gent omwille van de integratie van verschillende bronnen en de samenwerking van meerdere partners.

25/09/2014

Agoria ICT organiseert ook dit jaar de e-gov Awards om de meest verdienstelijke informatiseringsprojecten van de publieke overheidsdiensten in de bloemetjes te zetten.

Naast een award voor innovatie, gebruiksvriendelijkheid, rendabiliteit en samenwerking zal er deze editie van de e-gov Awards voor de eerste keer ook een award voor het gebruik van open data toegekend worden.

02/07/2014

Sinds 9 mei 2014 zijn de gegevens van de KBO eveneens voor het grote publiek beschikbaar via downloadbare bestanden in Open Data. De gebruiker dient zich nochtans te registreren, met het oog onder andere op een feedback voor latere ontwikkelingen.

21/03/2014

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende informatie:

  • Opvolging van de opleidingen Open Data Support
  • Perspectieven na de ‘Open Data Days’ te Gent
  • Bepaalde gegevens van de KBO weldra als Open Data
  • Portaal Publicdata.belgium.be : De ADSEI van FOD Economie publiceert nieuwe datasets

Veel leesplezier.

Abonneer u ook op de RSS Feed om onze actualiteit te volgen.

17/12/2013

De DAV heeft, in samenwerking met PwC, op  28 november 2013 (sessie in het Nederlands) en  4 december 2013 (sessie in het Frans), een opleiding ‘Open Data Support’ georganiseerd.

58 ambtenaren van de federale alsook van de gewestelijke overheidsdiensten  (Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) hebben er aan deel genomen.

27/09/2013

De Europese Commissie (DG Connect) heeft PriceWaterhouseCoopers (PwC) belast een vormingsprogramma ‘Open Data Support’ op punt te zetten om het hergebruik van de overheidsinformatie door ondernemingen en burgers aan te moedigen en verder te ontwikkelen. België maakt deel uit van de eerste Europese landen die van het programma genieten, bestaande uit een technische en pedagogische ondersteuning.